top of page

Lời khuyên dành cho cha mẹ của Spoon

Untitled_Artwork 25.png

Cách cắt xoài đúng cách! Đầu tiên, rửa và lau khô xoài trước khi cắt.

 

Lấy cạnh hẹp của xoài để nó đối mặt với bạn. Có một cái hố ở giữa, vì vậy hãy lấy dao của bạn và cắt từng bên của hố. Bây giờ bạn sẽ có ba mảnh. Lấy hố ra ngoài, loại bỏ da và thưởng thức nhai nó.  

 

Hai phần còn lại có thể được thưởng thức theo hai cách:

  1. Dùng ly thủy tinh để tách xoài ra khỏi vỏ. Đặt đáy của một lát xoài lên vành và trượt xuống ly để thịt xoài tách khỏi vỏ. Thịt phải rơi vào ly trong khi da ở bên ngoài. Khi bạn đã tách nó ra, hãy cắt xoài theo cách bạn muốn và phục vụ.

  2. Dùng hai mặt, nhẹ nhàng cắt các lát dọc của xoài nhưng không cắt hết phần vỏ. Sau đó, thực hiện các lát ngang. Sau khi cắt lát, lật xoài từ trong ra ngoài bằng cách đẩy từ giữa ra sau vỏ để các múi xoài được tách rời nhau. Bây giờ bạn có thể thưởng thức xoài của bạn!

bottom of page