top of page

Định giá

$ 250 mỗi phiên

$ 200 mỗi buổi nếu bạn đặt trước 10-15 buổi

Các tùy chọn định giá khác có sẵn nếu bạn đăng ký chương trình của chúng tôi cho chương trình mùa hè, một học kỳ hoặc một năm học.

Seagull.PNG

DrPHC cam kết phục vụ tất cả các trường học và học sinh. Chúng tôi có giá cả linh hoạt dựa trên nhu cầu của trường và tình hình tài chính của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Liên hệ chúng tôi

Cảm ơn bạn đã gửi!

bottom of page