top of page

Quyên góp ngay hôm nay

Đầu tư vào sức khỏe và khả năng đọc viết của những người học sớm bằng cách quyên góp ngay hôm nay. 

Agua-NoWater.png
PayPal ButtonPayPal Button

Để đóng góp bằng séc, vui lòng thanh toán cho Serving Kids Hope. Gửi séc đến: 211 East Columbine Ave Unit D

Santa Ana, CA 92707

Serving Kids Hope (SKH) đang hỗ trợ sự phát triển của Câu lạc bộ Sức khỏe của Tiến sĩ Patricia: Khỏe mạnh từ A-Z.  

Tất cả các khoản quyên góp được chuyển đến SKH, sau đó tài trợ cho Câu lạc bộ Sức khỏe của Tiến sĩ Patricia: Khỏe mạnh từ AZ.

Pathy2.png

 Với khoản đóng góp của bạn cho SKH, DrPHC sẽ:

  • Thúc đẩy khả năng đọc viết, hoạt động thể chất và giấc ngủ

  • Dạy sức khỏe, dinh dưỡng và an toàn

  • Nuôi dưỡng sự phát triển xã hội và cảm xúc

  • Nuôi dưỡng các hệ thống hỗ trợ trong gia đình cũng như với những người lớn đáng tin cậy

Tìm hiểu về những nỗ lực của SKH: www.servingkidshope.org

bottom of page