top of page

Lời khuyên dành cho cha mẹ của Pathy

Pathy2.png

Trước bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ, hãy tắt tất cả màn hình và ngồi vào bàn, nếu có thể. Có mặt với những người thân yêu của bạn!  

 

Bạn muốn tham gia vào cuộc trò chuyện lạc quan, không liên quan đến thực phẩm với gia đình của bạn trong các bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ. Ví dụ:

  • Thảo luận về những điều đã xảy ra trong ngày hoặc cuối tuần mà trẻ hoặc gia đình thích thú

  • Chia sẻ kinh nghiệm và câu chuyện trong ngày

  • Đưa ra những lời khen ngợi như "Tôi thích cách mà bạn có thể nói xin vui lòng và cảm ơn giáo viên của bạn ngày hôm nay" hoặc "Tôi đánh giá cao rằng bạn đã đặt bàn ăn" 

  • Đừng bình luận về việc con bạn đang ăn bao nhiêu hoặc con bạn đang ăn gì

 

Điều quan trọng là hãy nhớ làm cho các thành viên trong gia đình cảm thấy yêu quý họ chứ không phải những gì họ ăn. 

pathy1.PNG
bottom of page