top of page

Mẹo dành cho phụ huynh của Broc

Broc2.PNG

Rau cho cuộc sống!

 

Mọi người đều biết chúng tốt cho bạn, nhưng dường như không ai muốn ăn chúng. Rau chứa hàng loạt chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể của bạn. Vậy làm cách nào để khiến con bạn và những người còn lại trong gia đình ăn nhiều rau hơn? Hãy kiên trì và bắt đầu với những điều cơ bản: BSE!

  • Mua chúng : Mua nhiều loại rau để chúng luôn sẵn có và dễ nhìn và trong tâm trí, và cuối cùng thì rau cũng sẽ có trong bụng gia đình bạn!

  • Phục vụ họ : Có một thứ gọi là quy tắc mười lăm. Trẻ cần được cho ăn những thức ăn có vị đắng, như rau, mười lăm (hoặc đến hai mươi tám) lần trước khi bạn biết liệu chúng có thích chúng hay không.

  • Tự ăn chúng : Hãy làm gương và con bạn sẽ làm như bạn.

brocd.PNG
bottom of page